Loading

رویداد های... مـاه در استان ...

برای مشاهده رویداد ها، ابتدا شهر مورد نظر خود را از نقشه روبرو انتخاب کنید.

    جدیدترین مقالات رویداد های کشور مشاهده آرشیو

    • مروری بر مدیریت بوستان ها و فضای سبز

      این مقاله جهت بحث در مورد چگونگی طرح ریزی وفراهم کردن نیازهای آرامش و سرگرمی، زیبایی شناختی و معرفتی انسانهاست و سمبل آن تصویری از یک شهر سرسبز است که از طریق طراحی و مدیریت بوستان ها و فضای سبز بدست می آید. . در این مطالعه طبقه بندی بوستان ها و فضای سبز نشان داده شده و همچنین کاملا به نیازهای زیست محیطی و زیبایی شناسی شهروندان پاسخ میدهد.این مطالعه نشان دهنده تاثیر مفید فضای سبز بر اقلیم شهری و همچنین به عنوان یک منطقه تفریحی و فضای باز برای مردم شهری است. بوستان ها و فضای سبز به عنوان مرکز فعالیتهای اجتماعی نیاز جدی به جوان سازی مجدد دارند و باید نیازهای مربوط به اوقات فراغت یا استراحت مردم را رفع کرده و موجب از بین رفتن فشارهای زندگی شهری شد. کاربردهای این مطالعه برای مقامات دولتی محلی مختلف، ساختار سازمانی،NGO های دارای تخصص و تجربه در زمینه حفظ پارکها و فضاهای سبز خود و اطراف مناطق شهری و پرورش گیاهان بیشتر و گسترش گلخانه ها در شهرهاست. ارزش این مقاله افزایش آگاهی با توجه به پیچیدگی و اهمیت بوستان ها و فضای سبز و آسیب‌پذیری و مدیریت آنهاست.

    مقالات پربازدید مشاهده آرشیو