Loading

ثبت مجله / ژورنال شما

میتوانید با تکمیل فیلد های زیر رویداد خود را رایگان ثبت نمایید .

 • اطلاعات مجله / ژورنال
 • اطلاعات نشریه
 • اطلاعات ساختار سازمانی
 • افزودن عضو
 • اطلاعات تکمیلی
 • مزایا :

   • ثبت رایگان وحمایت پایگاه از همایش و مجلات.
   • نمایه سازی تمام متن مقالات پس از برگزاری.
   • انشار در شبکه های اجتماعی و کانال تلگرام پایگاه .
   • اطلاع رسانی از طریق خبرنامه .
   • انتشاررویداد در وب سایت نیک کنفرانسnikconferences.ir
   • انتشار رویداد در وب سایت بنیادهمایش bonyadhamayesh.ir
  • دریافت فایل شرایط همکاری و توافق نامه
 • توجه داشته باشید که یکی از شرایط قرارگیری خبر رویداد شما در پایگاه اطلاع رسانی Confpaper قراردادن لوگوی مربوطه در وب سایت شما می باشد.