Loading
0 رای
 • مطالعه اثرات کاربرد کادمیوم و ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات مورفولوژی اندام هوایی اسفناج (Spinacea oleracea L.)

 • نویسندگان مقاله
  • سمانه عبدوسی محقق بخش تحقیقات آبخیزداری و بهره وری خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(AREEO)، ورامین، ایران
  • محسن سیلسپور عضو هیئت علمی بخش تحقیقات کشت گلخانه ای، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(AREEO)، ورامین، ایران
 • چکیده مقاله

  به منظور مطالعه اثر سطوح مختلف کادمیوم و ورمی¬کمپوست بر خصوصیات رشد در اندام هوایی اسفناج، آزمایش گلخانه ای در گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در سال 1394 اجرا شد. آزمایش به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار بود. فاکتور کادمیوم در دو سطح صفر و 20 میلی گرم در کیلوگرم و فاکتور ورمی کمپوست در سه سطح صفر، 5 درصد اختلاط حجمی و 10 درصد اختلاط حجمی با خاک در نظر گرفته شد. وزن خشک اندام هوایی، تعداد برگ، ارتفاع بوته، سطح برگ، شاخص کلروفیل در اندام هوایی اسفناج اندازه‌گیری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که وزن خشک اندام هوایی، تعداد برگ، ارتفاع بوته، سطح برگ و شاخص کلروفیل در اثر مصرف کادمیوم کاهش معنی داری یافتند. سطح برگ بیشترین حساسیت و شاخص کلروفیل، کمترین حساسیت را نسبت به کاربرد کادمیوم نشان داد، به گونه ای که در اثر کاربرد کادمیوم به میزان 20 میلی گرم در خاک، سطح برگ اسفناج 58 درصد و شاخص کلروفیل 6/10 درصد کاهش را نسبت به تیمار شاهد نشان دادند. مصرف ورمی کمپوست باعث افزایش معنی دار وزن خشک اندام هوایی، تعداد برگ، سطح برگ گردید. وزن خشک اندام هوایی با کاربرد 10 درصد اختلاط حجمی ورمی کمپوست با خاک، 4/49 درصد افزایش نشان داد. نتایج نشان داد که اختلاط ورمی کمپوست با خاک، باعث تعدیل اثرات منفی کاربرد کادمیوم بر تعداد برگ، ارتفاع بوته و سطح برگ اسفناج می گردد و این صفات را ارتقا می دهد. نتایج این تحقیق نشان داد که کادمیوم باعث کاهش رشد اندام های مختلف اسفناج می شود. از سویی دیگر مصرف ورمی کمپوست به دلیل اثرات تغذیه¬ای باعث افزایش وزن خشک اندام هوایی گردید و اثرات سوء کادمیوم را تقلیل داد.

 • کلید واژه

  اسفناج/ورمی کمپوست/کادمیوم/اندام هوایی/وزن خشک

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.