Loading
0 رای
 • مقایسه اثر تمرین مقاومتی و هوازی همراه با رژیم غذایی کسر کالری بر آنزیم های کبدی زنان دارای اضافه وزن

 • نویسندگان مقاله
  • فریبا درخشنده فر دانش آموخته کارشناسی ارشد، فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
  • جمشید بنائی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
 • چکیده مقاله

  مطالعه حاضر به بررسی مقایسه اثر تمرین مقاومتی و هوازی همراه با رژیم غذایی کسر کالری بر آنزیم های کبدی زنان دارای اضافه وزن می پردازد. این مطالعه از نوع نیمه تجربی است. که شامل سه گروه تمرین مقاومتی به همراه رژیم غذایی کسر کالری، تمرین هوازی به همراه رژیم غذایی کسر کالری و کنترل می باشد. که با طرح پیش آزمون و پس آزمون برای هر گروه انجام شد، با توجه به طول زمان از نوع مقطعی وبه لحاظ استفاده از نتایج کاربردی است. آزمودنی های تحقیق شامل 30 نفر از زنان دارای اضافه وزن با دامنه سنی 30 تا 40 سال بودند که در سه گروه تمرین مقاومتی همراه با رژیم (10 نفر)، گروه تمرین هوازی همراه با رژیم (10 نفر) و گروه کنترل (10) نفر قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از دو آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد در بخش آمار استنباطی برای مقایسه بین گروهها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. با توجه به کنترل ALT در پیش آزمون و گزارش آماری مشخص شد بین سه گروه شرکت کننده در پژوهش با توجه به سطح معناداری گزارش شده در ALT تفاوت آماری معنادار وجود دارد (۰۰۳/0= P ) و ۳3 درصد این تفاوت ناشی از اثر برنامه تمرینی همراه با رژیم غذایی کسر کالری بوده است. با توجه به کنترل AST در پیش آزمون و گزارش آماری مشخص شد بین سه گروه شرکت کننده در پژوهش با توجه به سطح معناداری گزارش شده در AST تفاوت آماری معنادار وجود دارد (۰۰6/0= P ) و ۳7 درصد این تفاوت ناشی از اثر برنامه تمرینی همراه با رژیم غذایی کسر کالری بوده است. با توجه به نتایج مطالعه ی حاضر به نظر می رسد هر دو نوع تمرین هوازی و مقاومتی هر دو به صورت مشابهی موجب بهود آنزیم های کبدی می شوند. لذا می توان این تمرینات را به زنان دارای اضافه وزن به عنوان دستورالعمل تمرینی متنوع و موثر توصیه نمود. جهت اثر بخشی بیشتر و مورد انتظار نیاز به دوره تمرینی طولانی تر برای زنان دارای اضافه مورد توجه قرار بگیرد.

 • کلید واژه

  تمرین مقاومتی/تمرین هوازی هوازی/رژیم غذایی کسر کالری/آنزیم های کبدی/زنان دارای اضافه وزن

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.