Loading
0 رای
 • اثر اسانس آویشن دنایی بر توقف رشد یا باکتری کشی کورینه باکتریوم پسودوتوبرکولوزیس

 • نویسندگان مقاله
  • فرهاد سینامنش دانشجوی کارشناس ارشد میکروب شناسی ،گروه زیست شناسی،واحداراک،دانشگاه آزاداسلامی،اراک،ایران.
  • زهره جعفری استادیار ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اراک،دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
  • امیر غفارجباری مربی ،گروه زیست شناسی،واحداراک،دانشگاه آزاداسلامی،اراک،ایران.
 • چکیده مقاله

  ضایعه لنفادنیست کازئوز(با عاملیت کورینه باکتریوم پسودو تو برکولوزیس) عارضه ایست که با مبتلا کردن گوسفند و بز باعث کاهش کیفیت لاشه و افزایش هزینه های بهداشتی درمانی در صنعت دامپروری می شود، این باکتری دارای دوبیو تیپ است که بیو تیپ نیترات مثبت آن گاو و اسب را مبتلا میکند و بیو تیپ نیترات منفی آن پاتوژن غالب دربزو گوسفند است. بانمونه برداری از گره های لنفی مبتلا به لنفادنیت کازئوز یکصد راس گوسفند و تهیه سوسپانسیون از هریک و کشت آنها در محیط آگارخون دار درشرایط 48ساعت ودردمای 37درجه سانتیگراد باکمک کندل جار در شرایط بی هوازی به کشت خالص از باکتری دست یافتیم. باانجام آزمون های میکروب شناسی اطمینان حاصل شد که همان بیوتیپ نیترات منفی کورینه باگریوم پسودوتو برکولوزیسمی است.درصدد آزمودن اثر اسانس آویشن دنایی بر این باکتری برآمدیم به طوری که مشخص شود در صورت مثبت بودن تاثیر آن مقدار (MIC و MBC) اسانس مزبور چه مقدار میباشد. طی روش دیسک دیفیوژن مشخص شد که اسانس آویشن دنایی از رشد باکتری جلوگیری می کندو با استفاده با از پلیت های میکروتیتر 96خانه ای معلوم شدکه کمترین غلظت اسانس که که توان بازدارندگی از رشد رابرای باکتری دارد 1.56میلی گرم بر میلی لیتر است با کشت محتوای چاهک های بدون رشد مشخص شد که کمترین غلظتی که نود ونه درصد باکتری هارا کشته همان غلظت 1.56میلی گرم به میلی لیتر است ،نتیجه گیری کردیم که ام بی سی برابر 1.56میلی گرم بر میلی لیتر است و ام ای سی موجود نیست.

 • کلید واژه

  لنفادنیت کازئوز/ اسانس آویشن دنایی /کورینه باکتریوم پسودوتوبرکولوزیس/

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .