Loading
0 رای
 • اثرمدیریت دانش بر عملکرد نوآورانه از طریق هماهنگی استراتژیک درکارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران

 • نویسندگان مقاله
  • همایون عباسی استادیار، مدیریت ورزشی، علوم ورزشی، رازی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
  • شیرین زردشتیان استادیار، مدیریت ورزشی، علوم ورزشی، رازی، کرمانشاه،کرمانشاه، ایران
  • سارا کریمی کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، علوم ورزشی، رازی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • چکیده مقاله

  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر اثر مدیریت دانش بر عملکرد نوآورانه از طریق هماهنگی استراتژیک در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است.روش کار: جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان (400) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی-طبقه ایی متناسب، تعداد 270 نفربه عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از چهار پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون (2003)، عملکرد نوآورانه هوانگ ولی (2002)، هماهنگی استراتژیک سیگلکو (2002) استفاده شد.یافته ها: در قسمت یافته ها از تحلیل عاملی برای بررسی روایی سازه پرسشنامه و از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل، برای ارایه مدل تحقیق استفاده شده است. از مدل اندازه گیری ضرایب استاندارد شده می توان این برداشت را نمود که بین متغیرهای مکنون و شاخص های متناظر با آن ها همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که در شرایط متلاطم حاکم بر سازمان ها در سال های اخیر مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر عملکرد نوآورانه دارند و می توانند تطابق و سازگاری سازمان به محیط بیرون را افزایش داده و منجر به هماهنگی استراتژیک شوند.

 • کلید واژه

  مدیریت دانش/عملکرد نوآورانه/هماهنگی استراتژیک/وزارت ورزش و جوانان

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.