Loading
0 رای
 • پاسخ رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) به کاربرد باکتری Enterobacter sp. و سیلیس در دورهای مختلف آبیاری

 • نویسندگان مقاله
  • نرگس خرمانی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • همت‌اله پیردشتی دانشیار، گروه زراعت، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • ارسطو عباسیان استادیار، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • چکیده مقاله

  هرچند مصرف گیاهان دارویی با توسعه صنایع شیمیایی محدود شده اما چشم‌انداز مطلوبی برای توسعه کشت این گیاهان فراسودمند ایجاد شده است. پژوهش‌هاي علمی، اثربخشی و ایمنی برخی از روش‌هاي طب مکمل از جمله گیاهان دارویی را در درمان برخی بیماري‌ها به اثبات رسانده ‌است. کشور ما به دلیل موقعیت مناسب از نظر ذخایر فیلوژنتیکی (بیش از 7000 گونه دارویی)، آب و هوایی (11 اقلیم از 13 اقلیم جهان) و جغرافیاي سیاسی، جایگاه مهمی در تولید گیاهان دارویی دارد. پژوهش حاضر برای ارزیابی اثرات پیش‌تیمار زیستی با باکتری اینتروباکتر و محلول‌پاشی سیلیس بر صفات رشدی و عملکرد گیاه دارویی ریحان در شرایط کم-آبیاری به‌صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در سه سطح (دور آبیاری دو، سه و چهار روز) به عنوان عامل اصلی و سیلیس در چهار سطح (شاهد، غلظت یک به ده (X 6 وX 12) و یک به صد C6) و باکتری Enterobacter sp. در دو سطح (شاهد و پیش‌تیمار با باکتری) به صورت فاکتوریل در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. نتایج بررسی‌ها در جدول تجزیه واریانس نشان داد که صفات کلروفیل a و a+bدر بررسی اثر ساده خشکی و باکتری، به¬ترتیب بسیار معنی‌دار و معنی‌دار، و هر ‌دو اثر ساده برای کاروتنوئید معنی‌دار بود. صفات کلروفیل a و a+b و وزن خشک برگ به‌طور کاملاً معنی‌داری تحت تأثیر اثر سه‌گانه تیمار‌ها قرار گرفتند. یافته‌ها بیانگر کاهش بسیار معنی‌دار کارتنوئید در تیمار تلقیح باکتری در تمام دورهای آبیاری بود. در تیمار دو روز آبیاری بکارگیری باکتری اینتروباکتر و افزودن سیلیس X12 کلروفیل a و a+b را به ترتیب حدود 53 و 52 بهبود بخشید. در مقایسه، کلروفیل a+b در تیمار شاهد (بدون باکتری) در تمامی غلظت‌های سیلیس و دور‌های آبیاری به طور معنی داری کمتر بود. کاربرد سیلیس به همراه دور آبیاری دور روز وزن خشک برگ را در مقایسه با سایر تیمارها افزایش داد. در مجموع، یافته ها بیانگر پاسخ مثبت رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه دارویی ریحان به کاربرد همزمان باکتری و سیلیس در شرایط کم‌آبیاری بود.

 • کلید واژه

  سیلیس/اینتروباکتر/ ریحان/ تنش خشکی/ کلروفیل.

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.