Loading
0 رای
 • اثرعصاره الکلی گیاه سالیکورنیاSalicornia sp بر آنزیم های شاخص عملکرد کبد و فعالیت آنتی اکسیدانی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus Linnaeus 1758)

 • نویسندگان مقاله
  • پریا اکبری استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
  • اسماء بلوچ امین دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  • زهرا امینی خویی سازمان جهاد کشاورزی، انستیتو تحقیقات علمی شیلات ایران، مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور چابهار، ایران
 • چکیده مقاله

  گیاه سالیکورنیا (Salicornia sp) یکی از گیاهانی است که جنبه های دارویی موثری برای آن قائل شده اند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر عصاره الکلی گیاه سالیکورنیا (Salicornia sp) بر فعالیت آنزیم های کبدی (اسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آلکالین فسفاتاز (ALP)) و آنتی اکسیدانی (سوپراکسیداز دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)، مالون دی آلدئید (MDA) و کاتالاز (CAT)) ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) به مدت 60 روز می باشد. در این مطالعه، تعداد 240 قطعه ماهی با میانگین وزنی 43/0±42/8 گرم در یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار آزمایشی و 3 تکرار (با تعداد 20 قطعه در هر تکرار) مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمار شاهد (بدون عصاره گیاه) و تیمارهای آزمایشی 2، 3 و 4 به¬ترتیب دارای 500،1000 و1500 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره گیاه در غذا بودند. در پایان آزمایش، بیشترین فعالیت آنزیم¬های CAT، GPX و کمترین فعالیت آنزیم¬های MDA، ALT،AST وALP در تیمار حاوی 500 و 1000 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره الکلی گیاه مشاهده شد که با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی¬دار بود (05/0>P). نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عصاره الکلی گباه سالیکورنیا اثرات مطلوبی بر میزان فعالیت آنزیم های کبدی و آنتی¬اکسیدانی در ماهی کفال خاکستری دارد.

 • کلید واژه

  ماهی کفال خاکستری/ عصاره گیاه سالیکورنیا/ رادیکال های آزاد/ استرس اکسیداتیو/آنزیم کبدی

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.