Loading
0 رای
 • ارزیابی برخی صفات مورفوفنولوژیک موتانت¬های القائی حاصل از پرتودهی اشعه گاما در رقم تیتیکاکا کینوا (Chenopodium quinoa Var. Titicaca)

 • نویسندگان مقاله
  • سیدابراهیم سیفتی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد و دانش¬آموخته کشاورزی هسته¬ای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • سیده ساناز رمضان پور دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • حسن سلطانلو دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  • معصومه صالحی استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری یزد
 • چکیده مقاله

  باتوجه به شناخت کمی که درمورد خزانه ژنی کینوا (Chenopodium quinoa, Willd.) و مطالعات اندک ژنتیکی در مورد مقاومت به تنش های زیستی و غیرزیستی که این گیاه را تهدید می نماید، لزوم ایجاد تنوع به عنوان پایه و اساس مطالعات اصلاحی بر روی کینوا ضروری به نظر می رسد. به جهت یافتن بهترین دز پرتو گاما برای رسیدن به ژنوتیپی با بهترین صفات مورفوفنولوژیک در ارتباط با افزایش تحمل به تنش‌های غیرزیستی، این مطالعه بر روی رقم تیتیکاکا کینوا در پنج سطح پرتو گاما (50، 100، 150، 200 و 250 گری) همراه با شاهد، در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان دادند که جهش یافته های مورد بررسی در شش صفت از هفت صفت اندازه گیری شده دارای تفاوت معنی دار در سطح احتمال 1% بودند. در مورد صفت روز تا جوانه زنی و صفت روز تا چهاربرگی، نتایج مقایسه میانگین پنج جهش یافته نشان می دهد با افزایش پرتو گاما، این دو صفت نیز افزایش معنی دار و بالعکس با افزایش پرتوگاما، صفات ارتفاع گیاه، طول ساقه و نیز طول گل-آذین اصلی کاهش معنی داری می یابد. دو صفت روز تا شیری شدن و نیز روز تا رسیدگی فیزیولوژیک نیز با افزایش شدت پرتو گاما، افزایش معنی دار یافتند به طوری که در سطح 250 گری تقریبا هیچ دانه ای به مرحله رسیدگی نرسید. نتایج ماتریس تشابه براساس ضریب فاصله اقلیدسی نشان داد که جهش‌یافته‌های 150 و 200 گری و نیز 100 و 150 گری (به ترتیب 67/0 و 88/0) کمترین فاصله ژنتیکی، شاهد و جهش‌یافته 250 گری، بیشترین فاصله (83/42) را داشتند. براساس نتایج تجزیه بای-پلات، علاوه بر شاهد، جهش یافته های 100 و 150 گری در رئوس چندضلعی قرار دارند بنابراین از آنجایی که این جهش یافته ها بیشترین فاصله را از مبداء بای پلات دارند، به عنوان تاثیرگذارترین دزهای پرتوتابی برای بعضی صفات محسوب می شوند. با توجه به این نتایج انتظار می‌رود که جهش یافته های 100 و 150 گری، سطوح مطلوبی برای ایجاد تنوع از طریق موتاسیون باشند.

 • کلید واژه

  کینوا/تیتیکاکا/ صفات مورفوفنولوژیک/پرتو گاما/تجزیه خوشه ای و بای پلات

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.