Loading
0 رای
 • ارزیابی اثر عصاره آبی جلبکی Padina boergesenii و کودشیمیایی اوره بر روی گیاه ذرت در مرحله رویشی

 • نویسندگان مقاله
  • سید منصور سیدنژاد استاد فیزیولوژی گیاهی،دانشگاه شهیدچمران اهواز،دانشکده علوم پایه،گروه زیست شناسی
  • صدیقه قاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی،دانشگاه شهیدچمران اهواز،دانشکده علوم پایه،گروه زیست شناسی
  • عبدالعلی گیلانی -استادیار پژوهش بخش زراعی-باغی، مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی خوزستان،آموزش و ترویج کشاورزی
 • چکیده مقاله

  سابقه و هدف: مصرف بی رویه کودها و سموم شیمیایی در فرآیند تولید محصولات، نگرانی جامعه جهانی را از نظر اثرهای آنها بر سلامتی برانگیخته است . این امر باعث شده تا حرکتهایی در جهت کاهش مصرف یا جایگزین نمودن مواد شیمیایی با مواد سازگار با محیط زیست انجام شود.در این راستا، به منظور ارزیابی اثر عصاره آبی جلبکی Padina boergesenii و کود شیمیایی اوره بر روی گیاه ذرت، آزمایشی در سال 96 - 95 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و در دو بخش مجزا واقع در ایستگاه تحقیقاتی شاوور و و در آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد.
  مواد و روش ها: فاکتورهای آزمایش شامل غلظتهای مختلف عصاره جلبک دریایی (0 ، 2 / 5 ، 5 ، 7 / 5 و 10 درصد ) و سطوح مختلف کود شیمیایی اور(0، 25 ، 50 ، 75 و 100) درصد میزان مصرف متداول کود شیمیایی اوره ( بود. اعمال تیمارهای مختلف عصاره جلبک دریایی به صورت افشانه برگی انجام شد و سطوح مختلف کود اوره به خاک اضافه گردید
  نتایج: نتایج نشان داد کاربرد عصاره جلبک قهوهای موجب افزایش میزان شاخصهای مرفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه ذرت شد بطوری که بیشترین میزان وزن تر و خشک اندام هوایی ، رنگدانه‌های فتوسنتزی، کربوهیدرات، پروتئین و میزان فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی، پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز و پرولین در مرحله رسیدگی کامل در اثر کاربرد تیمار 10 درصد عصاره جلبک قهوهای حاصل شد . بررسی نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد کاربرد 10 درصد عصاره جلبک به همراه 50 درصد میزان مصرف متداول کود شیمیایی اوره منجر به افزایش میزان این شاخصها شد، ولی با کاربرد 10 درصد عصاره جلبک به همراه 75 و 100 درصد میزان متداول کود اوره میزان این شاخصها نسبت به تیمار 10 درصد عصاره جلبک به همراه 50 درصد میزان متداول کود اوره کاهش یافت.
  نتیجه گیری: بنابر نتایج حاصل، محلول پاشی عصاره جلبک دریایی سبب افزایش رشد رویشی و زایشی شد و با ایجاد شرایط مطلوب، رشد بهتر گیاه را فراهم کرد.

 • کلید واژه

  کود بیولوژیک/نیتروژن/ شاخص های فیزیولوژی و بیوشیمیایی.

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.