Loading

ثبت مجله / ژورنال شما

میتوانید با تکمیل فیلد های زیر رویداد خود را رایگان ثبت نمایید .

 • اطلاعات مجله / ژورنال
 • اطلاعات نشریه
 • اطلاعات ساختار سازمانی
 • افزودن عضو
 • اطلاعات تکمیلی
 • مزایا :

   • ثبت رویداد با تعرفه 300 هزارتومانی
   • تبصره ثبت همایش های که برگزار کننده آن دانشگاه است رایگان می باشد.

  مزایا :

   • ثبت رایگان وحمایت پایگاه از همایش.
   • نمایه سازی تمام متن مقالات پس از برگزاری.
   • ارسال ایمیل رایگان به گروه های اختصاصی همایش .
   • انشار در شبکه های اجتماعی و کانال تلگرام پایگاه .
   • اطلاع رسانی از طریق خبرنامه .
   • انتشار ویژه رویداد در دو سایت اطلاع رسانی
    نیک کنفرانس nikconferences.com و بنیاد
    همایش bonyadhamayesh.ir
  • دریافت فایل شرایط همکاری و توافق نامه
 • توجه داشته باشید که یکی از شرایط قرارگیری خبر رویداد شما در پایگاه اطلاع رسانی Confpaper قراردادن لوگوی مربوطه در وب سایت شما می باشد.