Loading

ثبت رویداد شما

میتوانید با تکمیل فیلد های زیر رویداد خود را رایگان ثبت نمایید .

 • اطلاعات رویداد
 • اطلاعات برگزار کننده
 • اطلاعات ساختار سازمانی
 • افزودن عضو
 • اطلاعات تکمیلی
 • مزایا :

   • ثبت رویداد در این پایگاه

  مزایا :

   • نمایه سازی مقالات
   • ارسال ایمیل رایگان به گروه های اختصاصی همایش .
   • انشار در شبکه های اجتماعی و کانال تلگرام پایگاه .
   • اطلاع رسانی از طریق خبرنامه .
   • انتشار ویژه رویداد در دو سایت اطلاع رسانی
    نیک کنفرانس nikconferences.com و بنیاد
    همایش bonyadhamayesh.ir
  • دریافت فایل شرایط همکاری و توافق نامه
 • توجه داشته باشید که یکی از شرایط قرارگیری خبر رویداد شما در پایگاه اطلاع رسانی Confpaper قراردادن لوگوی مربوطه در وب سایت شما می باشد.