Loading
0 رای
 • بررسی اعتماد و کیفیت خدمات بر قصد خرید مجدد در بیمه ایران و آسیا

 • نویسندگان مقاله
  • افشار نصرتی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازار یابی
 • چکیده مقاله

  برندها در بازار مشتریان اهمیت خاصی دارند. زیرا آنها واسطه بین مشتریان و شرکت هستند مشتریان گاهی به برند خاصی اعتماد کرده و وفادار می مانند که منجر به قصد خرید مجدد می گردد. پژوهش حاضر به تاثیر ارتباطات و کیفیت خدمات برند بر قصد خرید مجدد در بیمه ایران و بیمه آسیا که قلمرو زمانی از بهمن ماه1391 تا تیر ماه سال 1392 می پردازد. در این پژوهش تاثیر عواملی از قبیل ارتباطات برند، کیفیت خدمات برند، اعتماد برند، وفاداری به برند، برقصد خرید مجدد مورد آزمون قرار می گیرد. روش انجام پژوهش میدانی و از نوع پیمایشی بوده است. در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است پرسشنامه مورد استفاده مشتمل بر 42 سوال با طیف پنج گزینه ای لیکرت روایی و پایایی پرسشنامه قبل از توزیع مورد آزمون قرار گرفت. روش نمونه گیری سهمیه ای و حجم نمونه با استفاده از روش کوکران محاصبه گردیده است. از 384 پرسشنامه توزیع شده تعداد207 پرسشنامه مربوط به بیمه ایران و 177 پرسشنامه مربوط به بیمه آسیا بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزارspss وamos برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و معادلات ساختاری استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از چهار فرضیه یک فرضیه پژوهش رد و سه فرضیه پژوهش دیگر تایید شد، و با توجه به نتایج بدست آمده به منظور رفع مشکلات و بهبود وضعیت موجود پیشنهاداتی ارائه گردید.

 • کلید واژه

  ارتباطات برند/کیفیت خدمات برند/اعتمادبرند/وفاداری به برند/قصد خرید مجدد/بیمه ایران و آسیا

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.