Loading
0 رای
 • بررسی نقش میانجی کارکردهای استراتژیک منابع انسانی بر مدیریت دانش و عملکرد شرکت (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی شهر کرمانشاه)

 • نویسندگان مقاله
  • رضوان فلاحی گروه مدیریت اجرایی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
  • آرزو کریمی گروه مدیریت اجرایی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • چکیده مقاله

  از زمان مطرح شدن واژه مدیریت به عنوان یک علم مستقل بر اهمیت عامل انسانی تأکید شده است. در سال-های اخیر که بحث مزایای رقابتی مطرح شده، در سازمان¬های خدماتی نیز منابع انسانی مزیت رقابتی این نوع از سازمان¬ها شده است. در رویکرد استراتژیک هم این نکته مورد تأکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی کارکردهای استراتژیک منابع انسانی بر مدیریت دانش و عملکرد شرکت می¬باشد. فرضیه¬های مورد آزمون در این پژوهش سه فرضیه می¬باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نظر بررسی متغیرها، از نوع توصیفی – پيمایشي و از نظرنوع هدف، کاربردی می¬باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران شرکت¬های تولیدی شهر کرمانشاه می¬باشند. روش نمونه¬گیری در این پژوهش طبقه¬ای تصادفی ساده بود که تعداد 325 نفر به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران برای جمع¬آوری داده¬ها انتخاب شده¬اند. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها و آزمون فرضیات، از روش تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم¬افزار معادلات ساختاری آموس نسخه¬ی 22 استفاده شد. با توجه به نتایج پژوهش، مدیریت دانش بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری است. کارکردهای استراتژیک منابع انسانی هم بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری داشته است. و نهایتاً نیز مدیریت دانش بر کارکردهای استراتژیک منابع انسانی تأثیر مثبت و معناداری داشته است.

 • کلید واژه

  کارکردهای استراتژیک منابع انسانی/مدیریت دانش/عملکرد شرکت

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.