Loading
0 رای
 • بررسی رابطه کارآفرینی و سازمان یادگیرنده با نقش تعدیل گر توسعه منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی شهر کرمان

 • نویسندگان مقاله
  • نادر غلامشاهی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،گرایش تولید در عملیات، دانشگاه فرهیختگان کرمان
  • مسلم محمدی مدرس دانشگاه فرهیختگان کرمان
 • چکیده مقاله

  اين تحقيق با هدف بررسی رابطه کارآفرینی و سازمان یادگیرنده با نقش تعدیل گر توسعه منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی شهر کرمان انجام شده است. روش تحقيق بصورت توصيفي – همبستگي بوده، جامعه آماری تحقیق شامل کليه کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی شهر کرمان به تعداد 300 در سال 1398 می‌باشد. که براساس جدول مورگان 169 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند. براي جمع آوري داده ها از سه پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه 48 سوالی کارآفرینی سازمانی دس و لامپکین (1996) با روایی 86/0 و پایایی 84/0 و پرسشنامه 18 سوالی سازمان یادگیرنده زهاب (1392) با روایی 79/0 و پایایی 86/0 و پرسشنامه 37 سوالی توسعه منابع انسانى سوخک (1393) با روایی 82/0 و پایایی 85/0 استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار spss23 و AMOS انجام گرفته و از آماره هاي توصيفي و استنباطي مثل ميانگين، انحراف معيار، ضريب همبستگي پيرسون و اسپیرمن، رگرسیون خطی چند متغیره، آرمون سوبل و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان داد که بین کارآفرینی و سازمان یادگیرنده در سازمان تأمین اجتماعی شهر کرمان رابطه معنی داری وجود دارد، نتایج دیگر تحقیق نشام می دهد توسعه منابع انسانی رابطه بین کارآفرینی و سازمان یادگیرنده را در سازمان تأمین اجتماعی شهر کرمان تعدیل می‌کند.

 • کلید واژه

  کارآفرینی/ سازمان یادگیرنده/ توسعه منابع انسانی/ تعدیل گر/ سازمان تأمین اجتماعی/

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.