Loading
0 رای
 • تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی آشور بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم

 • نویسندگان مقاله
 • چکیده مقاله

  هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی آشور بر یادگیری و یادداری دانش آموزان پایه پنچم ابتدایی بود . روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه پنجم شهر سرمست بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 22 نفر به عنوان نمونه (11نفر گروه کنترل) و (11 نفر گروه آزمایش)انتخاب شد و گروه کنترل در 8 جلسه مورد آموزش قرار گرفت .ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش شامل آزمون های محقق ساخته با توجه به هدف پژوهش بود که روایی آن ها به استناد به نظرات استید و معلمان و پایایی آن ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت .جهت تحلیل داده ها ی آماری از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف-اسمیرنوف،لوین و تحلیل کوواریانس) استفاده گردید .یافته ها نشان داد که روش آشور بر یادگیری و یادداری دانش آموزان در مقایسه با روش رایج تأثیر دارد .

 • کلید واژه

  الگوی آشور/یادگیری/یادداری/آموزش

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.