Loading
0 رای
 • مطالعه بیوسیستماتیکی برخی گونه ها و جمعیت های جنس شقایق (.Glaucium Mill)در مناطق سیاه بیشه و هزارچم مازنداران

 • نویسندگان مقاله
  • زینب محمدزاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه زیست شناسی، ساوه، ایران.
 • چکیده مقاله

  لاله کوهی (Glaucium Mill.) از تیره خشخاش (Papaveraceae) یکی از جنس های پر پراکنش در ایران می باشد. اکثر گونه های این جنس به لحاظ دارویی به جهت داشتن آلکالوئید و زینتی بودن به جهت داشتن گل های زیبا بسیار با اهمیت هستند. بسیاری از گونه¬های جنس Glaucium در ایران در منطقه هزارچم و سیاه بیشه می¬رویند. بیشترین کارهای تحقیقاتی بر روی جنس Glaucium در زمینه¬ی خواص دارویی و اثر بخشی آن ها بر روی بیماری¬های مختلف بوده و به جنبه سیستماتیک آن توجه زیادی نشده است. در این پژوهش مطالعات مورفولوژی و دانه گرده بر روی گونه¬هایی که در منطقه سیاه بیشه و هزارچم می¬رویند انجام شد. مطالعات مورفولوژی بر روی 30 جمعیت و مطالعات دانه گرده بر روی 13 جمعیت با استفاده از صفات کمی و کیفی انجام شد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS ارزش صفات در تفکیک گونه¬ها مورد بررسی قرار گرفت و دندروگرام ترسیم شد. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه مشخص شد که صفات مورفولوژیک کیفی بین گونه¬های مختلف جنس Glaucium متفاوت است. اما صفات کمی در گونه¬ها کاملاً متفاوت نیست و قادر به جداسازی بعضی از گونه¬ها از هم نبوده است. از نظر صفات کیفی و کمی در بین جمعیت¬ها اختلاف معناداری مشاهده نشده است. صفات کیفی مورفولوژی دانه گرده در میان گونه های جنسGlaucium تفاوت معناداری ندارد و قادر به جداسازی کامل گونه¬ها و جمعیت¬ها نبوده است. اما صفات کمی مورفولوژی دانه گرده تا حدی جمعیت¬ها را از هم جدا کرده است.

 • کلید واژه

  سیاه بیشه/ گرده/ مورفولوژی/ هزارچم/ Glaucium/ Papaveraceae/

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .