Loading
0 رای
 • رابطه فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان کرمانشاه

 • نویسندگان مقاله
  • سودابه کریمی کارشناسی ارشد، نام مدیریت، رازی، کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
  • سارا کریمی کارشناسی ارشد، مدیریت، علوم ورزشی، رازی، کرمانشاه،کرمانشاه، ایران
 • چکیده مقاله

  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در آموزش و پرورش است.روش کار: روش تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلیه آموزش و پرورش استان کرمانشاه بودند که 12 اداره آموزش و پرورش به عنوان نمونه انتخاب شدند. که براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 191 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.یافته ها: ابزار اندازه گیری پرسشنامه فناوری اطلاعات فتحی (1389)، مدیریت دانش عسگری (1384)، دو ضریب اعتبار آن ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 85/0، 79/0، به دست آمد. ازروش های آمار توصیفی به منظور طبقه بندی نمره های خام و ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی (آزمون کلوموگروف –اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل رگرسیون چندگانه) به منظور بررسی فرضیه تحقیق استفاده شد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که بین مولفه های فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در ادارات آموزش و پرورش منتخب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین ضرایب رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که مولفه های فناوری اطلاعات پیشبینی کننده معناداری برای مدیریت دانش هستند. به نظر می رسد تجهیز ادرات آموزش و پرورش به فناوری های روز دنیا و ایجاد امکان آشنایی و کار با این فناوری ها برای کارکنان این سازمان ها می تواند چرخه گردش دانش در بخش های مختلف سازمان را تسهیل کند.

 • کلید واژه

  فناوری اطلاعات/مدیریت دانش/آموزش و پرورش/کارکنان

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.