Loading
0 رای
 • بررسی عوامل موثر بر مدیریت امنیت گردشگری ورزشی

 • نویسندگان مقاله
  • عباس سبحانی دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران
  • رضا اندام دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران
  • حسن بحرالعلوم دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران
  • رسول فرجی استادیار، تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم تربیتی و روانشناسی، شهید مدنی، تبریز، آذربایجان، ایران
 • چکیده مقاله

  زمینه و هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر مدیریت امنیت گردشگری ورزشی بود، بدین منظور این عوامل در سرتاسر کشور مورد مطالعه قرار گرفت.روش کار: این تحقیق از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها به صورت آمیخته اکتشافی انجام شده است. در بخش کیفی، از طریق مصاحبه با چند تن از کارشناسان و صاحب نظران حوزه امنیت و گردشگری ورزشی و مراجعه به اسناد و مدارک و مطالعات کتابخانه ای به شناسایی عوامل مدیریت امنیت گردشگری ورزشی پرداخته شد و بر این اساس پرسشنامه ای طراحی گردید؛ در بخش کمی نیز، با استفاده از روش توصیفی پیمایشی و با توزیع پرسشنامه طراحی شده در جامعه پژوهش، عوامل شناخته شده، اولویت بندی شد. جامعه آماری پژوهش شامل گردشگران ورزشی ، نیروهای امنیتی و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی بود که در بخش کیفی 13 نفر صاحب نظر شامل چهار نفر استاد دانشگاه، چهار افسر پلیس، دو نفر گردشگر فعال ورزشی و دو نفر برگزارکننده رویداد و یک نفر فعال در زمینه گردشگری حضور داشتند و در بخش کیفی پژوهش نیز 210 نفر به پرسش نامه طراحی شده پاسخ دادند. ابزار پژوهش در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسش نامه مدیریت امنیت با 72 سوال استفاده گردید.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب عوامل برنامه ریزی استراتژی مدیریت امنیت ، مدیریت منابع انسانی، حفاظت فیزیکی ، شرایط میزبانی رویداد و زیرساخت ها مهم ترین عوامل موثر بر مدیریت امنیت گردشگری بودند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش نتیجه گیری می شود مدیران رویداد جهت ارتقا مدیریت امنیت گردشگران باید به برنامه ریزی استراتژی مدیریت امنیت و منابع انسانی توجه ویژه ای داشته باشند.

 • کلید واژه

  مدیریت امنیت/گردشگری ورزشی/عوامل موثر

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.