Loading
0 رای
 • مقایسه شاخص های معماری عضلانی عضله وستوس لترالیس فوتبالیست-های نوجوان و همسالان غیرورزشکار آنها

 • نویسندگان مقاله
  • مصطفی فتحی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه اصفهان
  • زهرا سرجویی استادیار گروه تربیت بدنی/دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/دانشگاه آزاد مبارکه اصفهان
 • چکیده مقاله

  زمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی شاخص های ضخامت عضله، زاویه پنیت و طول فاسیکل در عضله وستوس لترالیس فوتبالیست های نوجوان و مقایسه آن با همسالان غیرورزشکار آنها است.روش کار: این مطالعه از نوع نیمه تجربی است و 20 نفر از پسران نوجوان فوتبالیست فعال منطقه 3 شیراز با دامنه سنی 12 تا 16 سال که به طور تصادفی انتخاب شدند در این تحقیق شرکت کردند. همچنین از جامعه همسالان این نوجوانان فوتبالیست تعداد 20 نفر به عنوان نمونه نوجوانان غیر ورزشکار به صورت تصادفی و هدفمند انتخاب گشتند. ضخامت عضلانی و زاویه پنیت عضلات در نقظه 50 درصدی طول ران پای برتر در عضله وستوس لترالیس از طریق تصاویر اولتراسونوگرافی اندازه گیری و طول فاسیکل برآورد شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t استیودنت برای گروه های مستقل) استفاده و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.یافته ها: اختلاف معناداری از نظر شاخص های ضخامت عضلانی، زاویه پنیت و طول فاسیکل در بین دو گروه تحقیق وجود داشت. نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان دهنده تفاوت بین گروه های تحقیق از نظر شاخص های معماری عضلانی برای عضله وستوس لترالیس بود که می تواند نشان دهنده تاثیر شرکت در تمرینات ویژه ورزش فوتبال بر معماری عضلانی عضله وستوس لترالیس باشد.

 • کلید واژه

  معماری عضلانی/اولتراسونوگرافی/عضله وستوس لترالیس/فوتبال

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.