Loading
0 رای
 • اثر 6 هفته تمرینات بوردنکو بر روی برخی از عوامل آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی در دانش آموزان کم توان ذهنی پسر 12 تا 18 سال

 • نویسندگان مقاله
  • مهدی مارزلو کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد ساری ، ساری، ایران
  • نفیسه مارزلو کارشناسی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشگاه آزاد گرگان، گرگان، ایران
  • حمیده مهرآذین کارشناسی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد گرگان، گرگان، ایران
 • چکیده مقاله

  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر 6 هفته تمرینات بوردنکو بر روی برخی از عوامل آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی در دانش آموزان کم توان ذهنی پسر 12 تا 18 سال در گرگان می باشد. روش کار: این مطالعه، از نوع کارآزمایی بالینی نیمه تجربی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دانش آموزان کم توان ذهنی پسر 13تا19سال شهر گرگان در سال 1397 بودند که 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل 6 هفته تمرین به روش بوردنکو و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی که شامل میانگین، انحراف استاندارد، و انحراف معیار و آمار استنباطی که شامل آزمون تی مستقل و تی وابسته استفاده شده است.. یافته ها: یافته این پژوهش نشان داد که شش هفته تمرین به روش بوردنکو بر انعطاف پذیری دانش آموزان کم توان ذهنی اثر معنا داری دارد. شش هفته تمرین به روش بوردنکو بر قدرت عضلانی دانش آموزان کم توان ذهنی اثر معناداری دارد. شش هفته تمرین به روش بوردنکو بر استقامت عضلانی دانش آموزان کم توان ذهنی اثر معناداری ندارد. شش هفته تمرین به روش بوردنکو بر تعادل دانش آموزان کم توان ذهنی اثر معناداری دارد. شش هفته تمرین به روش بوردنکو بر سرعت دانش آموزان کم توان ذهنی اثر معناداری ندارد. شش هفته تمرین به روش بوردنکو بر کیفیت زندگی دانش آموزان کم توان ذهنی تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مثبت این تحقیق در اثر تمرینات بوردنکو بر روی کودکان کم توان ذهنی، به اعتقاد اغلب متخصصان، برنامه های تربیت بدنی برای کودکان کم توان ذهنی باید ساختار منسجم داشته و با نیازها و مشکلات آنها متناسب باشد.

 • کلید واژه

  شش هفته تمرین به روش بوردنکو/آمادگی جسمانی/کیفیت زندگی/دانش آموزان کم توان ذهنی

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.