Loading
0 رای
 • مطالعه اثر تیمارهای مختلف خاک ورزی و مدیریت بقایا بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس 704 و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

 • نویسندگان مقاله
  • محسن سیلسپور عضو هیئت علمی بخش تحقیقات کشت گلخانه ای، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(AREO)، ورامین، ایران
 • چکیده مقاله

  به منظور بررسی روش های مختلف خاکورزی و مدیریت باقیمانده کاه و کلش گندم در کشت ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس 704 و تاثیر آن بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، یک پژوهش مزرعه ای با طرح آماری بلوک-های کامل تصادفی با هفت تیمار 1-آتش زدن کاه و کلش باقیمانده و دیسک و کشت 2-جمع آوری و انتقال کاه و کلش به بیرون از زمین و دیسک و کشت 3-دیسک و کشت 4-ساقه خردکن+دیسک+کشت 5- ساقه خردکن+دیسک+100 کیلوگرم در هکتار اوره و کشت 6- ساقه خردکن+خاک ورز مرکب+ کشت 7-خاک ورز مرکب+کشت و سه تکرار در شرایط مزرعه پس از برداشت گندم در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در یک خاک آهکی اجرا شد. بیش ترین عملکرد علوفه از تیمار ساقه خردکن+دیسک+100 کیلوگرم در هکتار اوره به میزان 87 تن در هکتار به دست آمد که با سایر تیمارها اختلاف آماری معنی¬دار داشت. بیش ترین مقدار جرم ویژه ظاهری از تیمار آتش زدن کاه و کلش و کم ترین مقدار آن متعلق به تیمار ساقه خردکن+دیسک+اوره بود. نتایج نشان داد که بیش ترین مقدار pHخاک از تیمار آتش زدن کاه و کلش بدست آمده است که نسبت به تیمار عرف (جمع اوری و انتقال کاه و کلش)9/6 درصد افزایش داشت. بیش ترین میران هدایت الکتریکی خاک از تیمار آتش زدن کاه و کلش حاصل شد که نسبت به تیمار عرف (جمع اوری و انتقال کاه و کلش)172 درصد افزایش داشته است. هم چنین نتایج نشان داد که بیش ترین درصد کربن آلی به میزان 74/0 درصد از تیمار ساقه خردکن+دیسک+100 کیلوگرم اوره در هکتار و کم ترین میزان آن به میزان 26/0 از تیمار آتش زدن کاه و کلش باقیمانده+دیسک حاصل شد. بیش ترین مقدار وزن مخصوص ظاهری از تیمار آتش زدن کاه و کلش و کم ترین مقدار آن متعلق به تیمار ساقه خردکن+دیسک+اوره بود. نتایج هم چنین نشان داد که جرم ویژه این تیمار نسبت به تیمار آتش زدن کاه و کلش 15 درصد کاهش داشته است و تفاوت آماری بین این دو تیمار معنی دار بود. بنابراین چنین استنباط می شود که آتش زدن کاه و کلش و بقایای باقیمانده باعث افزایش معنی¬دار جرم ویژه ظاهری خاک می شود.

 • کلید واژه

  خاکورزی/ذرت علوفه ای/عملکرد/کربن آلی/رطوبت

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .