Loading
0 رای
 • اثرکاربرد چند باکتری محرک رشد و کلات بیولوگ آهن بر عملکرد رشدی گیاه دارویی آویشن Thymus vulgaris

 • نویسندگان مقاله
 • چکیده مقاله

  این تحقیق به منظور بررسی اثر چند باکتری محرک رشد و کلات بیولوگ آهن بر عملکرد گیاه دارویی آویشن، در فضای سبز شهرستان شیراز انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی اثر چند باکتری محرک رشد، کود کلات بیولوگ آهن بر روی گیاه آویشن به منظور تعیین بهترین تیمار کودی و تاثیر روی میزان تولید اسانس این گیاه بود. این تحقیق به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط مزرعه اجرا گردید. کود آهن به صورت کلات بیولوگ با پایه سیدروفوریک به کار رفت. صفاتی شامل ارتفاع، وزن تر و خشك برگ، وزن تر و خشك گل، وزن تر و خشك ساقه ، اندازه گیری شد.
  نتایج نشان داد که بیشترین افزایش نیز مربوط به تیمار ترکیبی F بود که نسبت به شاهد در سطح 5% اختلاف معنی داری را نشان داد کمترین افزایش وزن خشک برگ آویشن مربوط به تیمار E بود که نسبت به شاهد اختلاف معنی داری نداشت. تیمار بیولوگ آهن و ازتوباکتر (C) نسبت به تیمار بیولوگ آهن و باکتری سودوموناس (D) ، وزن خشک ساقه و برگ را بیشتر افزایش دادند. بیشترین تاثیر معنی دار در همه فاکتورهای زراعی آویشن مربوط به تیمار ترکیبی Fبود که تاثیر همزمان بیولوگ آهن در کنار باکتری های ازتوباکتر و سودوموناس توانسنت همه فاکتورهای رشدی را نسبت به شاهد با یک اختلاف معنی دار در سطح 5% افزایش دهد. بیشترین و کمترین ارتفاع بوته به ترتیب مربوط به تیمارهای F و E بود بطوریکه بین تیمار E و شاهد اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

 • کلید واژه

  آویشن/کود بیولوگ آهن/ باکتری محرک رشد.

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.