Loading
0 رای
 • بررسی برهمکنش کاربرد قارچ میکوریزا و عنصر روی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ماریتیغال (Silybum marianum L.)

 • نویسندگان مقاله
  • فرشید بهمنی دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
  • امین عباسی استادیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
  • فریبرز شکاری استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • چکیده مقاله

  با توجه به اینکه کمبود عنصر روی به عنوان مشکل جدی در اکثر خاک‌های مناطق خشک و نیمه خشک کشور مطرح می‌باشد همواره راهکارهای متفاوتی برای کاهش اثرات سو کمبود عنصر روی در جوامع انسانی و گیاهی مطرح می‌باشد. یکی از این راهکارها کاربرد عنصر روی می‌باشد. استفاده از قارچ‌های مایکوریزا نیز برای کاهش اثرات سو این کمبود همواره مطرح می‌باشد. در پژوهش حاضر برهمکنش کاربرد قارچ میکوریزا و شبه میکوریزا در شرایط کمبود و فراهمی عنصر روی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ماریتیغال(silybum marianum) ، مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 8 تیمار ( ترکیب سطوح دو فاکتور ) در سه تکرار در کشتزار پژوهشی گروه مهندسی تولید و ژنتیکی گیاهی دانشکده کشاورزی مراغه انجام شد که در آن فاکتور اول سویه های مختلف قارچ میکوریزا در چهار سطح (عدم استفاده از قارچ، استفاده از قارچspp Tricoderma، استفاده از قارچPiriformaspora Indica و استفاده از اختلاط دو قارچ ) و فاکتور دوم مصرف کود روی از منابع کود سولفات روی و نانواکسید روی در دو سطح (مصرف سولفات روی و نانو اکسید روی بر اساس آزمون خاک ، عدم مصرف کود سولفات روی و نانو اکسید روی ) در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تاثیر قارچ و روی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد (تعداد دانه در کاپیتول و وزن هزاردانه و تعدادشاخه فرعی) به جز تعدادکاپیتول در شاخه فرعی معنی‌دار بود و برهمکنش قارچ و روی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد معنی‌دار نبود در تاثیر فاکتور قارچ، بیشترین عملکرد از مصرف قارچ Piriformaspora Indica و کمترین عملکرد در تیمار شاهد به دست آمد. البته افزایش عملکرد دانه در تاثیرسویه های قارچ بین قارچ Piriformaspora Indica و مصرف اختلاط دو قارچ Piriformaspora Indica و Trikoderma sppاختلاف معنی‌دار نبود و اثر روی در افزایش عملکرد دانه و اجزای عملکرد به جز در تعداد کاپیتول در شاخه فرعی اختلاف معنی داربود.

 • کلید واژه

  : وزن هزاردانه/کاپیتول/ مایکوریزا/ روی/ماریتیغال

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.