Loading
0 رای
 • اثرسطوح مختلف عصاره گیاه سالیکورنیا Salicornia sp بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون و آنزیم های گوارشی ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus Linnaeus 1758)

 • نویسندگان مقاله
  • پریا اکبری استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران
  • اسماء بلوچ امین دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  • زهرا امینی خویی سازمان جهاد کشاورزی، انستیتو تحقیقات علمی شیلات ایران، مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور چابهار، ایران
 • چکیده مقاله

  به منظور بررسی اثر عصاره گیاه سالیکورنیا (Salicornia sp) بر فراسنجه های خونی و آنزیم های گوارشی ماهی کفال خاکستری(Mugil cephalus) در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار، 3 تکرار و 20 قطعه ماهی کفال خاکستری با میانگین وزنی 43/0±42/8 گرم و میانگین طولی 40/0± 45/6 سانتی متر در هر تکرار، به مدت 60 روز انجام شد. تیمار شاهد (جیره بدن استفاده از عصاره گیاه سالیکورنیا) و تیمارهای آزمایشی 2، 3 و 4 به ترتیب دارای 500،1000 و1500 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره گیاه در غذا بودند. در پایان آزمایش فعالیت انزیم های گوارشی و شاخص های بیوشیمیایی سرم خون اندازه گیری شد.. نتایج آزمایش نشان داد. پایین ترین غلظت کلسترول (44/1±13/8 میلی گرم بر دسی لیتر)، و بالاترین مقدار پروتئین تام (33/0±8/6 گرم بر دسی لیتر)، آلبومین (54/0±20/5 گرم بر دسی لیتر)، آمیلاز (10±470 واحد بر میلی گرم پروتئین) و پروتئاز (63/7±21/328 واحد بر میلی گرم پروتئین) در تیمار حاوی 1500 میلی گرم عصاره سالیکورنیا بر کیلوگرم غذا مشاهده شد (05/0>P) که با سایر تیمارها دارای تفاوت معنی دار بود (05/0>P). در بین فاکتور های اندازه گیری شده کلسترول، تری-گلیسیرید، آمیلاز و پروتئاز تفاوت معنی داری را بین تیمارهای تغذیه شده با عصاره سالیکورنیا با گروه شاهد نشان دادند(05/0>P). بنابراین استفاده از سطح 1500 میلی گرم عصاره گیاه سالیکورنیا بر کیلوگرم غذا اثرات مثبتی بر فعالیت آنزیم-های گوارشی و فراسنجه های خونی ماهی کفال خاکستری دارد.

 • کلید واژه

  ماهی کفال خاکستری/ عصاره گیاه سالیکورنیا/فراسنجه های بیوشیمیایی سرم/ آنزیم های گوارشی

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.