Loading
0 رای
 • بررسی رابطه بین نوع شخصیت کارکنان بامیزان هوش هیجانی وفرسودگی هیجانی دردستگاههای اجرایی شهرسیرجان

  • تاریخ انتشار 1397/08/15
  • تعداد صفحات 9
  • زبان مقاله فارسی
  • حجم فایل 609 کیلو بایت
  • قیمت با احتساب تخفیف: 2,500 تومان
  • تخفیف 0 تومان
  • تعداد مشاهده چکیده 70
  • محل انتشار همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
 • نویسندگان مقاله
 • چکیده مقاله

  توجه به ابعاد نوع شخصیت افراد در سازمان از مقوله هایی است که می تواند سازمانها را در رسیدن به بهره وری یاری نماید.شناخت مجموعه عادات تثبت شده فردی وی و اینکه این متغیر بر روی عواملی تاثیر می گذارد ،از جمله این عوامل می تواناز هوش هیجانی و فرسودگی هیجانی نام برد. فرسودگی هیجانی زمانی به وقوع می پیوندد که فشارهای متعدد ناشی از تقاضاهای شغلی در طول زمان موجب انباشت خستگی در فرد شود. از طرفی هوش هیجانی عبارت است از ظرفیت ادراک، ابراز، شناخت، کاربرد و اداره هیجانها در خود و دیگران. هدف کلی این پژوهش رابطه بین نوع شخصیت کارکنان با میزان هوش هیجانی وفرسودگی هیجانی آنان دردستگاه های اجرایی شهرسیرحان است.این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ازنوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی شهرسیرجان که 7661 نفر هستندوبااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی وازطریق فرمول کوکران تعداد 696 نفربه عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. جمع آوری اطلاعات بوسیله سه پرسشنامه صورت گرفته که برای سنجش روایی پرسشنامه هوش هیجانی و فرسودگی هیجانی از نظرات 5 نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد رفسنجان و کرمان استفاده شده است و روایی آن0/84و0/94 صدم بدست آمده است .برای توصیف داده های جمع آوری شده از آزمون های آماری پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. اطلاعات جمعآوری شده با استفاده از نرم افزارSPSSتجزیه و تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین میزان نوع شخصیت و هوش هیجانی کارکنان رابطه غیرمستقیم و ضعیفی وجود دارد.همچنین نتایج نشان می دهد که بین میزان نوع شخصیت و فرسودگی هیجانی کارکنان رابطه مستقیم وجود دارد. در نهایت نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و فرسودگی هیجانی کارکنان رابطه غیر مستقیم و معناداری وجود دارد ودر نتیجه پیشنهاد می شود تا شرایطی فراهم گردد که افراد ویژگی های شخصیتی خویش راشناخته تا بتوانندعواطف، هیجانات، زوال وسستی های شخصیتی خویش راکنترل کنند

 • کلید واژه

  نوع شخصیت /هوش هیجانی / فرسودگی هیجانی

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.