Loading
0 رای
 • تاثیر تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران (Crocus sativusL.)در سیستم کشت عمودی

 • نویسندگان مقاله
 • چکیده مقاله

  به منظور بررسی تاثیر تراکم گیاهی بر عملکرد زعفران در سیستم کشت عمودی آزمایشی طی سالهای 1395 و 1396 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بصورت کرت دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد.در این آزمایش تراکم کشت بعنوان فاکتور اصلی در سه سطح(192،240،360 بنه در متر مربع)، وجه دیواره ها بعنوان فاکتور فرعی در دو سطح( وجه شمالی و وجه جنوبی) و طبقات دیواره ها بعنوان فاکتور فرعی فرعی در سه سطح( 150، 75 و صفر سانتی متر فاصله از سطح زمین) انتخاب گردیدند. صفات مورد بررسی در این آزمایش زمان سبز شدن، تعداد گل، وزن تر گل، وزن تر کلاله، وزن تر گلبرگ، طول کلاله، وزن خشک گل ، وزن خشک کلاله، وزن خشک گلبرگ، تعداد برگ، طول برگ و تعداد جوانه بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در صفات تعداد گل،وزن تر گل، وزن تر کلاله بین تراکم های مختلف اختلاف معنی داری در سطح 5درصد وجود داشت که به ترتیب در تراکم (320 بنه در متر مربع) نسبت به تراکم ( 240 و 192 بنه در متر مربع) تعداد گل 111 و 228 درصد، در وزن تر گل 76 و 162 درصد، در وزن تر گلبرگ 63 و 145 درصد و در وزن تر کلاله 89 و 153 درصد افزایش داشت. در تراکم 240 بنه در متر مربع نسبت به تراکم 192 بنه در متر مربع تعداد گل 55در صد، وزن تر گل 48درصد، وزن تر گلبرگ 50 درصد و وزن تر کلاله 33 درصد افزایش داشت. . نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد عملکرد زعفران (وزن خشک کلاله و خامه) تحت تاثیر بلوک، تراکم، ارتفاع و اثرات متقابل انها قرار گرفته و تفاوت معنی داری بین تیمار های مورد آزمایش مشاهده گردید. بیشترین وزن خشک کلاله در بلوک اول و تراکم 320 بنه در متر مربع و ارتفاع هم سطح زمین و کمترین میزان آن در بلوک دوم تراکم 192 بنه و ارتفاع 150سانتی متر از سطح زمین مشاهده گردید.نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سه گانه تراکم، وجه و ارتفاع در سطح 1 درصد بر روی تعداد برگ معنی دار بود و فقط اثر ساده تراکم در سطح 1 درصد بر روی طول برگ تاثیر معنی داری داشت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بین وجه دیواره ها ( وجه شمالی و وجه جنوبی) اختلاف معنی داری وجود نداشت. بین طبقات مختلف اختلاف معنی داری بین صفر و 75 سانتی متر فاصله از سطح زمین مشاهده نشده اما بین اینها و فاصله 150 سانتی متر از سطح زمین اختلاف معنی داری وجود داشت.

 • کلید واژه

  زعفران/ عملکرد زعفران/ کشت عمودی/ وزن کلاله

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.