Loading
0 رای
 • بررسی تأثیر نانوسیلیکون و سالیسیلیک اسید بر اسانس و اجزای عملکرد گیاه شوید(Anethum gravieolens L) تحت شرایط تنش خشکی

 • نویسندگان مقاله
 • چکیده مقاله

  به منظور بررسی اثر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید(SA) و نانوسیلیکون(Si) بر صفات گیاه دارویی شوید(Anethum gravieolens L) آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام گردید. فاکتورهای آزمایش شامل تیمارهای آبیاری در دو سطح(شاهد و تنش خشکی) و محلول پاشی با سالیسیلیک اسید در دو سطح(800 و1600 میکرومولار) و نانوسیلیکون (2 و4 میلی مولار) بود. صفات مورد بررسی شامل عملکرد اسانس، درصد اسانس، شاخص برداشت اسانس بذر و اجزای عملکرد دانه شامل تعداد چتر در بوته، چتر در چترک، دانه در چترک، دانه در چتر و وزن هزاردانه می باشد. عملکرد، درصد و شاخص برداشت اسانس در تیمار تنش خشکی هم در محلول پاشی سالیسیلیک اسید و هم در نانوسیلیکون در سطح 1 درصد معنی دار شد. مقایسه میانگین این صفات نیز نشان دهنده افزایش معنی دار این صفات در هر دو محلول پاشی در تنش خشکی نسبت به شاهد به جز درصد اسانس در محلول پاشیSA شد. البته باعث افزایش درصد نیز شد که این افزایش معنی دار نبود. صفات اجزای عملکرد در محلول پاشی SA و تنش خشکی افزایش معنی داری نداشت، در تیمار Si نیز به جز وزن هزاردانه و دانه در چتر، در تیمار خشکی سایر صفات افزایش معنی داری نداشت. به طور کلی تنش خشکی، محلول پاشی با SA در غلظت 1600 میکرومولار و محلول پاشی با Si در غلظت 4 میلی مولار باعث افزایش عملکرد، درصد و شاخص برداشت اسانس شد.

 • کلید واژه

  نانوسیلیکون/ سالیسیلیک اسید/ شوید/ تنش خشکی/ اسانس/اجزای عملکرد

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .