Loading
0 رای
 • مقایسه تراکم زادآوری و تنوع گونه های گیاهی در توده های خالص و آمیخته آزاد در جنگل آموزشی- پژوهشی دارابکلا- مازندران

 • نویسندگان مقاله
  • ساره شعبانی دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • محمدرضا پورمجیدیان دانشیار، گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • سید محمد حجتی دانشیار، گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • و حمید جلیلوند استادیار، گروه جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • چکیده مقاله

  در این مطالعه فراوانی زادآوری طبیعی و تنوع گونه های گیاهی در توده¬های خالص و آمیخته گونه آزاد در جنگل آموزشی- پژوهشی دارابکلا مورد مقایسه قرار گرفتند. آماربرداری به صورت انتخابی در مرکز 16 قطعه نمونه 10 آر (1000 متر مربع) دایره ای در میکروپلات هایی با ابعاد 5*5 انجام گرفت. در هر میکروپلات تعداد زادآوری طبیعی گونه آزاد، تعداد و نوع گونه های علفی بررسی شد. برای تحلیل پارامترهای تنوع، غنا و یکنواختی در هر یک از توده¬های خالص و آمیخته آزاد از شاخص های تنوع شانون وینر، سیمپسون، غنای مارگالف و منهنیک و یکنواختی Evenness و Equtabiliy استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که متوسط زادآوری طبیعی گونه آزاد در توده¬های مورد بررسی در سطح اطمینان 95 درصد تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد در حالیکه تعداد زادآوری طبیعی شمارش شده گونه آزاد در سطح میکروپلات در توده های خالص بیشتر از توده های آمیخته آزاد است. از میان شاخص های تنوع زیستی برای گونه¬های علفی، تنوع (به استثنا سیمپسون)، غنا و یکنواختی، بین توده های خالص و آمیخته تفاوت آماری معنی¬داری در سطح اطمینان 95 درصد مشاهده نشده است در حالیکه مقادیر این شاخص ها در توده آمیخته بیشتر از توده خالص آزاد است. /

 • کلید واژه

  زادآوری طبیعی/تنوع/گونه آزاد/ توده خالص/ توده آمیخته/ دارابکلا

 • راهنمای خرید و دانلود
  • اگر در مجموعه ConfPaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
  • با عضویت در ConfPaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
  • برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
  • در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
  • لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد و پس از گذشت 10 روز منقضی میگردد .
نظرات کاربران

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.